Anbi

Onze gemeente; Christelijk Centrum de Banier is een ANBI erkende instelling en dat wil zeggen dat giften aan CCB fiscaal aftrekbaar zijn.

ANBI Verplichte Vermeldingen

Rechtsvorm instelling : Kerkgenootschap

Naam van de instelling : Christelijk Centrum de Banier

Statutaire zetel: ‘s-Hertogenbosch

KvK nummer : 172636624

RSIN-nummer : 821323799

Samenstelling bestuur: Het bestuur bestaat uit; de voorganger die tevens de functie van voorzitter heeft, een secretaris en een penningmeester.

Beloningsbeleid: De voorgangers ontvangen maandelijks een traktement, conform de salaristabellen van het CAO Sociaal Werk 2019-2021.

Postadres : Postbus 3048, 5203DA ‘s-Hertogenbosch

Emailadres: contact@banier.cc

Website URL: www.banier.cc

Bezoekadres : Gebouw; De Wederkomstkerk, 
Rijnstraat 20, 5215 EK Den Bosch

Doelstelling en Actuele Beleidsplan : Zie; Website, rubriek CCB

Financiële gegevens: 2023 2022, 2021, 2020, 2019, 2018

Back to top