Tussen Pasen en Pinksteren

Hemelvaart! Ach ja, natuurlijk. Ná de opstanding van Jezus Christus volgde het moment dat Hij de aarde verliet, Hij ging omhoog tot een wolk Hem aan het gezicht onttrok. En zelf had Hij gezegd dat Hij ná het volbrengen van Zijn opdracht op aarde ‘ten hemel zou varen’ om daar plaats te nemen op een troon aan de rechterhand van de troon van God, de Vader.
Maar wat gebeurde er met Jezus ná Zijn opstanding uit de dood en vóórdat Hij de hemel inging? Hij had zijn discipelen voorspeld dat Hij verraden zou worden en uitgeleverd aan de Joodse geestelijken en aan de Romeinse overheersers.


Pastors CCB

Angela & Karim Landoulsi zijn de pastors van Christelijk Centrum de Banier. Sinds oktober 2017 hebben zij het voorgangerschap gefaseerd overgenomen. 

De Hof van God

Ik heb ontdekt dat God van zijn hof ( park of tuin) houdt, want Hij wandelde in zijn hof.
Wat? …dat wist ik niet, plantte God een hof? In Genesis 2 vers 8 staat: …en de Here God legde ZELF een hof aan in het begin! en gaf ZIJN HOF aan… de mens!

Wat doen wij “met onze hof/tuin”?
In Genesis 3 vers 8 lezen we dat God in de avondkoelte wandelde in Zijn tuin (hof), dat was een aangename gewoonte van God. Vinden wij het ook aangenaam om in de zomer in onze tuin te wandelen, zitten, BBQ-en en te genieten?
Een hof, nu zeggen we tuin, is een goed ruikende of prachtige tuin, met mooie bloemen en het gezang  van vrolijk tetterende vogels in een omsloten tuin. Is een tuin veel werk? Ja, natuurlijk , het kost je tijd, bloed, zweet en tranen!Sommige mensen zijn te lui om hun tuin te onderhouden en dat is jammer. Als ze hun Bijbel goed hadden gelezen , dan wisten ze wel wie als 1e een tuin gemaakt heeft ….voor ons! Ezechiel  13: 28 en in Joh. 19:41 gaat het o.a. over een hof.