Als lammetjes in de wei

Vrolijk dansten de lange pijpenkrulletjes op de maat van de muziek wild heen en weer. Ze was wel de kleinste van allen maar deed zeker voor niemand onder, nee…ze deed juist haar uiterste best om er vrolijk op los te dansen … verlegenheid? o nee verre van dat, je kon zien dat ze hiermee was opgegroeid, het was niet nieuw voor haar. Voor enkele grote kinderen was het meer een wekelijks terugkerende fitness oefening en die deden dan ook hun uiterste best,  andere kinderen stonden al om zich heen kijkend zijwaartse pasjes te maken, maar waren er misschien helemaal niet bij met hun gedachten, dat kon je goed zien, maar zij……..nee de kleine meid, amper 2 ½ jaar oud, trok zich van niemand iets aan  en gaf zich helemaal daar vooraan in die grote kerkzaal.

Ik zat zo te kijken, te genieten eigenlijk van die kleintjes als ze daar zo vrolijk ongehinderd zichzelf geven en meedoen met de groten, dansende op de ritmische muziek. Wat een vrolijke boel.

Ik zal opgaan naar Gods Huis met gejubel en gejuich, ik zal komen in Zijn hof met lof.. Koning David heeft deze woorden laten optekenen in de psalmen om ons te laten weten hoe we ons moeten gedragen in Gods Huis, de kerk….….jubelend en juichend! In ons land hebben sommige  traditionele kerken hun leden in de loop der tijd geleerd om een droefgeestige uitstraling te hebben als je naar de kerk gaat. Je moet in het zwart gekleed gaan,  vooral stil zijn en geen blijdschap of vreugde tonen, alsof je naar een begrafenisdienst gaat. De kerkdienst moet vooral kort (!) zijn anders komen we te laat op de koffie bij oma. Deze ingebakken regels heb ik als kind allemaal meegekregen toen wij in Friesland met onze ouders naar de traditionele kerk gingen. Er was helemaal geen blijde sfeer, mensen hadden hun eigen plaatsen in de kerk (!) en het was vooral stil…muisstil (zelfs de kinderen waren stil. Ik vraag me trouwens wel af hoe dat kon, tegenwoordig kunnen kinderen absoluut niet meer stil zijn). 
Tot er plotseling een enorm monotoon geluid dat uit de grote orgelpijpen kwam door de kerk schalde en de ouderlingen met de dominee statig binnenkwamen lopen (waarbij de voorste ouderling de bijbel met opgeheven handen droeg !) en iedereen ging staan. Nb: Natuurlijk zijn er ook momenten in de kerk dat het goed is om stil te zijn, maar daar hebben we het een andere keer over.  

Jezus zei in Mattheus 18 vers 3.. wordt als de kinderen… 
Maleachi 4 vers 2… springen als kalveren die uit de stal komen…
Jeremia 31 vers 13…jonge meisje in (rei)dans , jongelingen EN grijsaards…

Nederlanders gaan graag op visite bij hun ouders, meestal zondags en op de feestdagen. Koffie met koekje gaat rond en er wordt flink wat bijgepraat. In deze goed onderhouden familie onderonsjes worden de banden weer stevig aangehaald. De import Nederlanders kunnen er ook wat van, alleen daar vult de woonkamer zich met heerlijke keuken geuren die je neusgaten strelen en je maag doen knorren en daar komt nog bij dat er ook flink gebabbeld en gelachen wordt, de gesprekken gaan dan meestal ook nog eens over eten! Zo heeft ieder land zijn cultuur, dit is overal hetzelfde….men zoekt zijn ouders op en maakt het gezellig.

God is onze VADER, Hij wil dat wij in de samenkomst (Zijn Huis) komen en bij Hem ‘op visite’ gaan en ons helemaal geven door aandachtig te  luisteren naar zijn woord, en  op te gaan in zang, dans en vrolijkheid, we hoeven onze emoties niet te onder drukken als we met Hem praten of samen H.A. vieren.

Johannes 1 vers 12…wij zijn kinderen Gods geworden, we hebben Hem aangenomen en geloven in Hem.. Wij zijn Zijn familie!

Wij hebben er een heel vreemd samenkomen van gemaakt, we gaan ons helemaal anders gedragen en zijn onszelf soms niet, we zijn opeens veranderd van extroverte in zeer introverte mensen… In bovenstaande teksten zegt Jezus dat we ons moeten gedragen als de kinderen: Ongedwongen, vrijmoedig en ons helemaal geven zoals we zijn, zodat we ook zonder twijfel van Hem kunnen ontvangen omdat we 100% op Hem vertrouwen en 100% in Hem geloven. Als je bovenstaande opmerkingen met een uitroepteken (!) hebt gelezen en je kijkt rond in onze eigen samenkomsten, dan zul je merken dat sommigen die oude verkeerde gewoonten van de traditionele kerken gewoon hebben meegenomen en bijna alweer zijn vastgeroest in die oude niet in Gods Huis horende gewoonten.

Laten we deze oude gewoonten afschaffen en vernieuwd/verfrist worden ……. En wat ons opgaan naar Gods Huis betreft… laten we vooral letten op de kleintjes die ik hierboven beschreven heb, en hun voorbeeld volgen, succes!!

“Ga uit je dak voor de Heer”!

Fe

Warning: Undefined variable $comments_view in /customers/9/a/f/banier.cc/httpd.www/wp-content/themes/fascinate/single.php on line 74
Back to top