CCB

Het christelijk centrum de Banier (kortweg CCB) te ‘s-Hertogenbosch is een veelkleurige en levendige kerk van Jezus Christus met een gastvrije en levendige atmosfeer.
De samenkomsten van CCB kenmerken zich door uitbundige zang en muziek. De bijbel staat bij CCB centraal. De prediking en het onderwijs zijn duidelijk en krachtig en geven praktische handvatten voor het dagelijkse leven van een christen.

CCB valt onder de categorie Pinkstergemeenten (of Volle Evangelie gemeenten), dat zijn kerkgenootschappen die tot doel hebben om zoveel mogelijk de oorspronkelijke beginselen van het christen (volgeling van Jezus Christus) zijn toe te passen in het huidige bestaan.

CCB heet u van harte welkom. En bent u in de gelegenheid om eens een samenkomst van CCB mee te maken, dan hopen wij dat u zich thuis zult voelen in CCB. Na afloop van elke samenkomst kunt u, onder het genot van een kop koffie of thee en vergezeld van een heerlijke versnapering volop de gelegenheid nemen om nader kennis te maken met de mensen van CCB.

Bestuur:
Voorgangers: Karim & Angela Landoulsi
CCB Founders: Walter & Valerie van Dongen
CCB Co-founders: Dave Fredriksz, Steven van Dongen
Secretariaat: Sandra Voogt 
Financiële Administratie: Wil van Stippent
Adres samenkomsten: Gebouw de wederkomstkerk, Rijnstraat 20, Den Bosch.

Zending:
Maandelijks ondersteunen wij;
Het Joodse volk (o.a. Projecten in Israël via Christenen voor Israël en Christians Care)
Zendingswerk in Suriname. (Kindertehuis Mariahoeve, te Lelydorp).
Ronny Heyboer, met zijn werk in Living Waters Village, te Borneo (Indonesië).
Dave Fredriksz, met zijn apostolische bediening op verschillende plaatsen in de wereld.

Giften en financiële bijdragen:
De giften en financiële bijdragen aan CCB zijn aftrekbaar voor de Belastingdienst omdat CCB officieel een ANBI instelling is.

De financiële administratie wordt gedaan door;
Van Stippent Administratie & Consultancy, Hambakenwetering 18, 5231 DC Den Bosch. Tel.nr.: 0611537415

Doelstelling:
Het doel van CCB is om te voldoen aan de opdracht van Jezus Christus zoals vermeld in het Evangelie naar Mattheüs 28 vers 19;
Jezus zei: Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.
Door verkondiging van de Bijbelse boodschap;
Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Joh.3:16)
En door Bijbels onderricht, wil CCB de gelovigen toerusten om waardige volgelingen van Jezus Christus te worden.

Actuele beleidsplan:
Het actuele beleidsplan behelst het volgende;

  1. Het houden van regelmatige bijeenkomsten om de gelovigen van CCB en eventuele gasten de gelegenheid te geven om uiting te geven aan hun geloof in de levende God en tijd te nemen om onderricht uit de Bijbel te ontvangen. En indien nodig wordt er persoonlijke aandacht gegeven in de vorm van gebed en raadgeving. Daarnaast wordt aan het eind van de bijeenkomst gelegenheid gegeven voor persoonlijke ontmoetingen onder het genot van koffie, thee en versnaperingen.
  2. CCB organiseert één week per maand gebedsbijeenkomsten om te voldoen aan de opdracht van Jezus. Hij zei: Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open. (Matt.7:7)
  3. Ruime aandacht voor zending. CCB ondersteunt projecten (voornamelijk in het buitenland) waarbij hulp wordt verleend aan kinderen maar ook ouderen die door omstandigheden afhankelijk zijn van vooral financiële steun.
  4. CCB organiseert eens per maand een worshipavond om gezamenlijk uiting te kunnen geven aan onze dankbaarheid naar en relatie met God.
  5. CCB wil omzien naar de minderbedeelden in de samenleving en hen bijstaan.

Back to top