Onze pastors

Karim & Angela Landoulsi

Sinds de oprichting van Christelijk Centrum de Banier in 1993 zijn Angela en Karim nauw betrokken geweest bij het werk. Zij hebben dan ook een warm en gepassioneerd hart voor de gemeente van Jezus Christus. Sinds oktober 2017 hebben zij het voorgangerschap gefaseerd overgenomen. 
Angela en Karim leerden elkaar begin jaren ’90 kennen op de bijbelschool ‘Vorming & Actie’, en staan samen al jaren in de bediening. Het grootste verlangen van Angela & Karim is dat de kerk (opnieuw) in vuur en vlam zal staan voor Jezus en dat het een plaats is waar mensen God kunnen ontmoeten.

Karim heeft een passie voor Jezus en spreekt op zijn eigen unieke wijze, hij wordt regelmatig als gastspreker gevraagd in jongerendiensten, maar ook bij gezinsdiensten, bijbelgroepen en conferenties is hij te zien en te horen. Bij organisaties als Youth Alive van Opwekking, Royal Mission en camping de Betteld is hij geen onbekende. Karim is tot geloof gekomen toen hij als 15-jarige een levendige Surinaamse kerk binnenliep in Amsterdam. Daar heeft hij de liefde van God ontdekt en dat heeft hem radicaal veranderd. Sinds die tijd is Karim gepassioneerd om leven te spreken en het woord van God te brengen waar hij maar kan. Naast zijn voorgangerschap werkt Karim in de jongerenhulpverlening.

Angela is opgegroeid in een voorgangersgezin en heeft het werk van haar ouders overgenomen samen met Karim. Op jonge leeftijd wist ze dat God haar riep om haar leven volledig toe te wijden aan Hem. Door haar opvoeding maakte ze kennis met allerlei facetten van het gemeentewerk en ook zendingswerk. Dit was de bron voor een intense liefde voor God om voor Hem inzetbaar te zijn, waardoor de keuze om het voorgangerschap op zich te nemen een weloverwogen stap was, die ze samen met God en haar gezin heeft gezet. Met haar gezalfde stem gaat Angela al jaren voor in de gemeente, om met lofprijs, aanbidding en profetische zang de mensen in de aanwezigheid van God te brengen.
Angela is integer, zachtmoedig maar ook krachtig in woord en daad. In het dagelijkse leven werkt Angela als leerkracht op een basisschool. De vaardigheden die zij daarbij heeft ontwikkeld, komen ook duidelijk naar voren in haar boodschap en het onderwijs dat ze geeft in de gemeente.

Angela & Karim zijn dragers van opwekkingsvuur en overal waar zij komen willen zij dat vuur delen.

Back to top