Regering in Den Haag

Nederland bestaat (of bestond) kerkelijk uit 2 delen: het land boven en onder de grote rivieren, de maas en de waal.
Boven de rivieren was men Protestant dus hervormd of gereformeerd en onder de grote rivieren (Rooms) Katholiek.
Ik ben in het protestantse gedeelte opgegroeid en mijn man in het R.K. gedeelte.
De protestanten b.v. zijn zeer gericht op uiterlijkheden: hoedjes, zondagse kleding, vaste plaatsen in de kerkbanken en vaste  tijden voor de diensten, soms op de minuut af. Daarna bij ‘oma’ koffie drinken met 1 koekje erbij.

Pinkstergemeenten groeiden snel door protestanten  die zochten naar de vervulling met de Heilige Geest. Zij waren daarom vaak niet meer welkom in hun eigen kerken, daarom sloten zij zich aan bij de kleine pinkstergemeenten die in de afgelopen decennia als paddenstoelen uit de grond schoten in heel Nederland.
Die protestanten wilden meer inhoudelijk geloof en niet op het uiterlijk gericht zijn. Ze wilden de ‘belofte’ uit handelingen 1 vers 5 ontvangen, want dat je de Heilige Geest daadwerkelijk kunt ontvangen vandaag de dag, werd in hun kerk niet gepreekt.  Zo werden zij aanhangers van de pinkstergemeenten, werden gedoopt door onderdompeling en gedoopt in de Heilige Geest. De vurige en levendige diensten waar iedereen graag naar toe ging ook al duurden die meerdere uren. Veel zang en vrolijke muziek onderstreepten de bijeenkomsten.

Protestanten van voor de oorlog hebben hun kinderen streng orthodox opgevoed, met geen enkele vorm van persoonlijke  relatie naar de persoon van Jezus Christus toe en zeker niet met de Heilige Geest, die was volgens hen alleen voor de tijd van de apostelen.

Alles was gericht op een ‘boze strenge in het zwart geklede oude Here God, die op zijn troon zat en de gelovigen veroordeelde”. 
Trouwens ik heb hierover een artikel gelezen in de EO gids voorjaar 2010 van een mevrouw die hierdoor erg depri is geworden en veel worstelin gen heeft meegemaakt in haar leven omdat dit beeld haar bij haar opvoeding was opgedrongen.
Jammer , reuze jammer, want als je de Bijbel leest is dit absoluut niet waar.

R.K. gelovigen daarentegen hebben vaak geen eigen geloofsleven, maar zij worden automatisch in de overdrachtelijke kerkse leerstellingen van hun voorouders ingelijfd.
Met alle regels en vormen voor gebeden , doop en communie (Heilig Avondmaal).
Trouwens op het overdrachtelijke vlak raken de protestantse en RK geloofsregels elkaar.
Tegenwoordig zijn beide richtingen een slap aftreksel van vroeger, de kerken zijn leeg en dit jaar staan er zelfs meer dan 1000 kerken te koop (lees hierover onderaan deze column, artikelen van het internet).

In de loop der tijd , werden veel  Prot. beu van dit soort zon dagse diensten (2 x per zondag) en maakten zich los van de kerk en gingen op zoek naar diepere geestelijke belevenissen. Die stroomden op dat moment ons land binnen  in de vorm van oosterse religies en andere afgoden diensten. Velen gooiden helemaal het geloofsleven overboord en  voelden zich bevrijdt.

In onze politiek heb je ook veel richtingen en de achtergrond van de richting is vaak voortgekomen uit de geestelijke richting die je als kind hebt meegekregen.
Ik bemerkte dat er  vele Prot. de politiek zijn ingegaan en die diverse politieke partijen hebben opgericht waarbij ze ervan uit zijn gegaan dat we de Bijbelse  normen en waarden moeten (blijven) naleven of juist helemaal overboord gooien.
Dat hangt vaak helemaal af hoe dat de persoon in kwestie het vroeger thuis beleefd heeft en er een voorkeur of afkeur aan heeft overgehouden.
Je schrikt er zelfs van hoe verdeeld deze mensen vaak zijn terwijl hun achtergrond van nog geen generatie geleden er vaak nog hetzelfde over dachten wat geloofsovertuiging betreft.
Pvda, CDA, Cu, Gr. links, VVD enz. hebben bijna allemaal een leider of kamerleden die uit deze protestantse richtingen komen.
Van een vroegere minister van financiën heb ik zelfs een verslag gelezen, in de EO gids, dat  hij als klein jongetje  zeer gelovig was en de Here Jezus kende, maar nu…ja kom nou …..nu is hij een volwassen man en dan  ‘doe je dit soort dingen niet meer….oprecht geloven’.
Ik schrok er wel van toen ik dit las.
Voor mij betekent dit dat wij eens goed moeten uitkijken als wij gaan stemmen op welke partij wij stemmen en wat inhoudelijk het werkelijke geloof en achtergrond van deze mensen is . Christelijk op het naamplaatje wil nog niet zeggen dat het ook daadwerkelijk levend geloof inhoudt.

Wat schrijft de bijbel over onze regeringsleiders? (zie romeinen 13:1 en Titus 3:1)
Bijbels gezien moeten wij de overheden gehoorzamen…..laten we dan a.u.b. de goede leiders kiezen en geen naamchristenen volgen maar oprechte personen die het goede voorhebben met ons volk en onze verworven christelijke vrijheden in dit land. Kies dus zo dat we de Bijbelse waarden  niet hoeven in te leveren omdat er zoveel andere godsdiensten ons land zijn binnengestroomd. Met die godsdiensten zijn ook afgevaardigden van dat geloof zitting gaan nemen in de politieke partijen en ook zij besturen vanuit hun achtergrond en godsdienst bij overdracht ook al zitten ze bij een christelijke partij!
Kies ook niet voor een partij omdat je ouders altijd op  die partij stemden!

Ook hierin geldt: kijk naar hun daden en de vruchten in hun leven en volg hun geloof na.
Ik wens u veel wijsheid en ook in deze de leiding van de Heilige Geest toe om op de juiste partij te stemmen.

Fe

NB:

GELEZEN OP INTERNET.

‘Binnen tien jaar ruim duizend kerken dicht’
Geplaatst 

door Ben Lange op zaterdag 21 juni 2008 om 00:15u (Bron: Friesch Dagblad)

UTRECHT (RKnieuws.net) – In de komende tien jaar zullen nog eens zo’n 1000 tot 1200 kerkgebouwen sluiten in Nederland, zo verwacht prof.dr. Nico Nelissen, emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dat is jaarlijks tweeënhalf keer zoveel als voorheen. Prof. Nelissen sprak gisteren op het symposium ‘Gebouwen met toekomst’ over de toekomst van het religieus erfgoed in Nederland.

Op dit moment zijn er 7500 kerkgebouwen in Nederland in gebruik, samen met overige religieuze gebouwen komt dat op een totaal van 9400, aldus Nelissen. Daarvan worden er 2600 door de Protestantse Kerk in Nederland gebruikt, 1700 door de Rooms-Katholieke Kerk.

Sinds 1975 zijn er 1340 kerkgebouwen buiten gebruik geraakt. Dat zijn ruim veertig kerkgebouwen per jaar. Van de PKN-kerken zijn er de afgelopen 33 jaar zo’n 550 gebouwen gesloten en van de r.-k. kerken zo’n 300. Opvallend is dat binnen de islam een sterke toename is te zien, daar is het aantal gebouwen van 20 naar 120 gestegen (sinds 1975).

Nelissen acht het van groot belang dat er gesprekken gevoerd worden over een strategische omgang met het religieus erfgoed. Deze gesprekken moeten wat hem betreft niet alleen gevoerd worden met kerkgenootschappen maar met de hele samenleving.

=============================================Ook dit komt van het internet:

Kerk te koop op Marktplaats
Het Leger des Heils in Delfzijl heeft een kerk te koop gezet op Marktplaats.

=============================================

Warning: Undefined variable $comments_view in /customers/9/a/f/banier.cc/httpd.www/wp-content/themes/fascinate/single.php on line 74
Back to top