Witte velden

Het kleine flatje (nu heet dat appartement) was eigenlijk maar net groot genoeg om een gezin met 2 kinderen in te huisvesten, laat staan dat er nog logees bijkwamen. De gang van 1 bij 2 meter stond ‘vol’ met de koffers van onze gast uit India. We hadden een telefoontje gekregen van Maasbach wereldzending uit Den Haag of wij voor een paar dagen een prediker uit India konden onderbrengen. Allangaramanny was een jonge prediker uit India die de wereld rond reisde om het evangelie te brengen maar  ook om aandacht te vragen voor het grote land India dat gebukt ging onder het hindoeisme. Er waren daar toen nog geen grote samenkomsten zoals nu, zodoende was hij bij de Maasbach wereldzending terecht gekomen, en die stuurde hem door naar kontakt adressen in Nederland om te spreken en te vertellen over zijn land. Eigenlijk ‘ronselde’ hij  voorgangers om naar zijn land te gaan en het evangelie te verkondigen…India een mistroostig land vol armoede, een echt zendingsland! Uit welke plaats hij  kwam  was niet bekend, maar omdat hij door de in  die jaren al bekende organisatie  van Johan Maasbach  gestuurd was, mocht hij komen spreken. Allan bleef enige tijd bij ons op de flat logeren en diende onze jeugdgroep met het woord. Gekscherend noemden onze jeugdleden hem: ’haven’t got the money’… omdat hij arm was.

Jaren later kregen wij weer een logee uit India.  Deze keer een direkteur van een bijbelschool   uit Hyderabad een grote stad in India , die op aanbeveling van een bekende voorganger uit Almelo in onze gemeente  kwam prediken. Ik had bewondering voor deze voorganger uit India want hij kwam helemaal naar Nederland gereisd om zijn land te ‘promoten’ terwijl hij de  ‘olifanten benen’ ziekte had. Ik had nog nooit van deze ziekte gehoord , maar was zeer onder de indruk bij het zien van zoveel pijn en ongemak door deze ziekte. Het was een formele streng uitziende, nette man en ondanks zijn ziekte, zijn benen waren door de ziekte zeer opgezwollen zodat hij moeilijk kon lopen, was hij een rondreizend evangelist/apostel voor de zaak van Het Koninkrijk van Jezus Christus en voor zijn land…India. Deze bijbelschool direkteur had veel kontakten door heel India. Kortom door zijn verhalen bij ons thuis, h ij logeerde 1 week bij ons, kwamen wij heel wat te weten over zijn werk in India. Ook hij ging de wereld rond om te vertellen over het werk in India en eigenlijk vroeg hij aan mijn man om ook naar India te komen om daar te komen helpen prediken op  evangeliesatie bijeenkomsten en les te geven op zijn bijbelschool . Alles zou dan door zijn organisatie geregeld worden, alleen moest je dan wel zelf voor je reiskosten zorgen. Je moet weten dat dit veertig jaar geleden nog absoluut niet ‘in de mode’ was bij de voorgangers in Nederland, alleen broeder Maasbach reisde de hele wereld rond en was een ‘gezien ‘ prediker uit Nederland.

In de jaren ’50  kwamen de Zweedse zendelingen naar Nederland om hier te wonen en gemeenten te stichten. In het noorden en het zuiden des lands streken zij neer en stichten de eerste huisgemeenten van ons land. Bij mijn ouders thuis in Friesland in een dorpje tegen de dijk aan vanwaar je de eilanden bij mooi weer in de verte kon zien liggen, was er een ‘super kleine huisgemeente’ ontstaan  opgericht door br. Hilde Brohede met zijn assistent  br.Jute Johanson. Een paar jaar later stichten ze ook gemeenten in Noord Brabant o.a. in Breda, Eindhoven en Den Bosch, Waalwijk en nog meer plaatsen, dit deden ze door tentcampagnes te houden  en veel mensen kwamen uit nieuwsgierigheid hier op af , want het was iets geheel nieuws voor Nederland. Tientallen gemeenten hebben de Zweedse zendelingen gesticht en  in die piepkleine gemeenten  werden gelijk  pioniers  aangesteld die het werk verder zouden opbouwen.

Ook uit Amerika kwamen de zendelingen hier helpen om bv Bijbelscholen op te zetten, hetgeen niet iedere Amerikaan in dank door de Nederlandse gemeenten werd afgenomen, helaas. Ook zij deden ‘grondwerk’ en dat is zwaar werk waarvan je de vrucht pas ziet als je al oud bent of helemaal niet , omdat je er niet meer bent.

Een pionier is een baanbreker of een schanswerker. Geestelijk gezien ‘ploegt’ hij de aarde om en bewerkt het land verder zodat het klaargemaakt kan worden om ingezaaid te worden. Een onderdeel van ‘ploegen’ is  bijvoorbeeld gericht gebed. In elke plaats heb je een pionier nodig die dit moeilijke voorbereidende werk doet. Dit geldt niet alleen voor gemeenteopbouw werk, maar is noodzakelijk in alle categorieën van een nieuw werk of onderneming. Bijvoorbeeld als je een onderneming wilt starten kun je bij de Kamer van Koophandel (KvK) een dossier vinden,  waarin staat wat er zoal tot stand  is gekomen in die plaats of een bepaalde wijk, wat voor bedrijven daar al zijn , hoe de toekomst plannen voor die omgeving eruit zien enz. Een pionier ploegt, bouwt en zaait, zodat  een ander verder kan werken op het gelegde  fundament. In Nederland zie je nu duidelijk deze laatste fase in werking. Als wij zo door het land rijden en hier en daar voorgangers en gemeenten bezoeken, komen wij tot deze vreugdevolle ontdekking dat…

De velden zijn wit om geoogst te worden!(Joh.4)

En dat er al veel oogst  is ‘binnengehaald’ is te zien. In bijna alle provincies zie je overvolle gemeenten (zoals: pinkster-, volle evangelische-, baptisten-, christengemeenten enz.) behalve in Noord Brabant en Limburg,  de ‘lijn’ loopt   onder de grote rivieren de Maas en de Waal, met uitzondering van de provincie  Zeeland, want die is ook overwegend protestants. Hoe komt dat..….wel: daar is het pionier werk later begonnen dan in de rest van het land, want ook de protestante kerken hebben in de vorige eeuw altijd volle kerken gehad, maar die zijn in de loop der jaren leeggestroomd , omdat veel van hun leden overstapten naar meer charismatische gemeenten zoals boven genoemd. Het zuiden loopt hier dus in achter omdat het hier overwegend R.K. is. Hier moest  dus echt nog geploegd en gepionierd worden, en dat hebben we hier ter plekke dus ook jarenlang gedaan. Bij nader onderzoek  kwamen wij ook tot de ontdekking dat in de loop der jaren hier ter plaatse het gemeentewerk uitgebreid is met meerdere nieuw opgerichte gemeenten van uiteenlopende culturen en talen, zodat er voor een ieder iets  te vinden is waar hij/zij zich thuis kan voelen  en God kan dienen en opgroeien  in de plaatselijke gemeente. Vele  plaatsen  hebben geen pionier meer nodig….dit voorbereidend werk is  door de jaren heen gedaan, ook hier ter plekke. Nieuwe gemeenten konden zodoende gelijk beginnen met de oogst binnen te gaan halen. God heeft  ‘arbeiders/voorgangers’ gestuurd om ons te helpen dat te doen, ook hier in Den Bosch!

Christelijke TV zenders  zenden dagelijks massa bijeenkomsten uit van over de hele wereld, je leest de prachtige verhalen van voorgangers en evangelisten die massa campagnes houden in bv India, dan weet je….het pionierswerk, het ploegen, het zware moeilijke  ‘grond/ zaai’ werk  is opgekomen en de vrucht is overal te zien want hier zie je de oogst.

Anderen hebben gearbeid…en jij…hebt de vrucht van hun arbeid…geplukt!!!

Op een mooie zomerse dag reden wij vorige zomer door het Limburgse landschap, wat vol stond met goudgele graanvelden. Een briesje wind zorgde dat het graan lichtelijk golfde .…velden vol…en ik hoorde de Heilige Geest tegen mij zeggen.. Kijk zie je dat? Het is begonnen…de grote oogst kan binnengehaald worden. Wat een  bemoediging! Het maakte grote indruk op de ‘pionier’ in mij. Dank u Jezus ……eindelijk ….verzucht ik. Ik weet dat God grote dingen gaat doen, maak u klaar om u aandeel te nemen in het binnenhalen van de oogst. Ga  gesprekken aan, nodig  u familie, vrienden, buren en  collega’s  uit, ja allen die in u directe omgeving leven  om eens met u mee te gaan naar een dienst, neem ze mee, heus je zult zien dat het helemaal niet  moeilijk is. Laat Gods Huis gevuld worden…Laten we er met z’n allen voor gaan.

…de zaaier verblijdt zich tegelijk met de maaier…(joh.4)

Fe

Warning: Undefined variable $comments_view in /customers/9/a/f/banier.cc/httpd.www/wp-content/themes/fascinate/single.php on line 74
Back to top