Baby Boomers

Overal kun je ze vinden….ze drinken koffie bij ‘de mac’ (en krijgen daar korting), zitten op de krukken bij de reisburo’s, ook bussen en treinen zie je ze veel en niet te vergeten… de luchthavens, bankjes in plantsoenen of strandboulevard, zelfs worden ze veelvuldig gesignaleerd bij de doe het zelf megastores…echt overal kom je ze tegen.
Bedoel je de bejaarden?…welnee het zijn de babyboomers!!
Sommigen hebben een goed pensioen en reizen meerdere keren per jaar naar vreemde oorden en ze overwinteren in warmere streken zoals Spanje, Florida, Suriname of Indonesie.

Wat is een babyboomer eigenlijk??

Babyboomers (Wikipedia)

De mensen die geboren zijn tussen (grofweg) 1945 en 1955 worden doorgaans aangeduid als Babyboomers. Deze generatie heeft een aantal gemeenschappelijke ervaringen. Ze maakte kennis met de stijgende naoorlogse welvaart, en ging studeren in de woelige periode tussen 1965 en 1975.

Zelf heb ik er nog wat meer kenmerken aan toegevoegd.

Na de oorlog werden de meeste gezinnen herenigd voor zover er nog overlevenden waren en het gevolg was dat er na ongeveer een jaar erg veel kinderen geboren werden, en dat ging een paar jaar zo door, zoveel geboorten dat er een ware geboortegolf oftewel een ‘booming’ (explosie) plaatsvond, en zo ontstond het woord babyboomers.  Die geboortegolf vond niet alleen in ons land plaats, maar in de meeste landen waar de oorlog voorbij was.

We weten dat elke oorlog ontelbare slachtoffers vergt, vele geboorten zijn daarom meer dan welkom. Deze  generatie bestond meestal uit zeer grote gezinnen, van wel 5 of 6 kinderen of meer. De scholen zaten dan ook propvol, je had klaslokalen waar wel 40 kinderen bij elkaar zaten.
Arme Juf!
Daarbij kwam ook nog dat veel moeders door de oorlog ondervoed waren en door de grote gezinnen, het vele werk, vaak zeer gestrest werden.
Stress is een modern woord voor angst. Daarvóór hanteerde men jaren het woord ‘overspannen’, maar stress is nu het gebezigde woord voor …angst. Als je ziel onrustig is heeft deze stress ook lichamelijke gevolgen. Velen uit deze generatie hebben daarom ook vaak hart en vaatziekten en zijn diabeet.
Ik heb eens een artikel van de bekende psycho loog dr. Wijnberg gelezen, waarin hij beschrijft dat het autonome zenuwstelsel ervoor zorgt dat onze hartslag, ademhaling, slaap-waakritme, hormoonhuishouding, spijsvertering, lichaamstemperatuur en alle andere doorlopende, automatische processen in het lichaam in balans gehouden wordt.

Natuurlijk was er veel angst, zo vlak na die vreselijke oorlog en daarna de opvoeding van die grote gezinnen en het vele werk thuis, mannen maakten lange dagen op het werk, als er dan wel werk was en verdienden weinig , van die lonen moesten wel veel monden gevuld worden, want je had vaak ook nog je oude vader en/of moeder in huis omdat er toen nog geen bejaardentehuizen waren waar de ouderen werden gehuisvest.
In die tijd zaten de kerken mede daardoor nog steeds overvol en moest je echt op tijd komen om nog een plaats te vinden.
Door de  armoede moesten  in de grote gezinnen  de oudere kinderen voor de kleintjes  zorgen en thuis heel veel huishoudelijke taken  doen.
Moeders die wel werkten waren meestal vrouwen van ondernemers zoals bakkers,slagers of  kruideniers. De voorlopers van bijvoorbeeld Albert Heyn en de Gruyter.

Deze mensen (de babyboomers) hebben  de naoorlogse  maatschappij opgebouwd door heel veel en hard te werken!

Ook op zaterdagochtend moest vader nog naar het werk en ook de scholen gaven gewoon les. De moeders hadden een hele dagtaak aan het verzorgen van de kinderen en de huishouding, er waren in die tijd nog niet zoveel moderne huishoudelijk apparaten die je veel werk uit handen namen, zoals een wasmachine of vaatwasser.
De oudste kinderen moesten al jong een baan zoeken en thuis kostgeld betalen zodat ze mede in het onderhoud van het gezin konden voorzien.
Er werd ook vast gespaard voor later.

De meeste meisjes hadden maar weinig schoolopleiding genoten , ze moesten leren om de huishouding te doen  was de algemene opvatting, en dus gingen ze meestal naar de huishoudschool.
De maatschappij moest worden opgebouwd en dat kostte heel wat tijd en krachten!
Later toen de babyboomers zelf gezinnen gingen stichten, hielden ze het vaak maar bij 1 of 2 kinderen, meer kinderen was absoluut niet gewenst , want het beroofde hun van hun centen, vrije tijd enz. ze hadden het zelf aan de lijve ondervonden ….. hun eigen jeugd bestond immers uit hard werken.
Maar volgens mij kwam het ook voort uit het feit dat ze het hun kinderen niet wilden aandoen om net als zij zo veel huishoudelijk werk te moeten doen in hun kinder jaren.
Veel babyboomers hebben mede daardoor (te grote gezinnen, gestreste ouders, armoede enz.) veel trauma’s opgelopen die zich uitmunten in bv: Maatschappelijke wanorde en oproeren (dolle minaas en profo’s, de starts van de landelijke drug verslavingen, zoals bv. lsd)
Velen storten zich echter ook in de muziek, hetgeen een hele industrie werd. Babyboomers hebben veel muziek gecomponeerd die nu nog zeer populair en geliefd is.

Babyboomers  hebben de maatschappij opgebouwd en genieten (binnenkort)van hun pensioen. Zijn ook nu vaak’’mantelzorgers’’ voor hun ouders, die vaak nog met oorlogstrauma’s rondlopen, ook eren zij hu n ouders vaak nog op de Bijbelse manier. Ik heb ook 2 zussen en een broer die dit dagelijks doen.
Als ze zelf kinderen hebben, wordt er op hun gerekend om ook op hun kleinkinderen te passen als de tegenwoordige ouders beiden aan het werk zijn.
Kortom, babyboomers hebben nauwelijks tijd en rust voor zichzelf over. Je merkt aan alles dat ze ‘ouderwets’ goed zijn opgevoed met super veel plichtbesef! Jammer genoeg hebben ze hun eigen kinderen daar niet zoveel van meegegeven en ze een beetje te veel vrijheid gegeven. Ze wilden hun eigen nakomelingen  besparen om ook zo’n  zwaar leven te moeten lijden als zijzelf .
Door zo’n generatie te zijn hebben ze wel de hele naoorlogse maatschappij ‘omhooggetild’ uit een diep naoorlogs dal. Dat geeft toch te denken in deze tijd anno 2010 waar zoveel ‘nieuwe nederlanders’ de opbouw van de Nederlandse maatschappij aan zich toe eigenen, terwijl bovenstaande geschiedenis zich toch wel anders profileert.

Wat me ook opviel is dat uit deze generatie ook de grote golf evangelische werkers/evangelisten/zendelingen is ontstaan. Jammer genoeg weten veel jonge mensen van nu hun (groot)ouders niet (meer) te waarderen en zien zij hun niet als de bouwers van de welvaartsstaat waarin we nu met zijn allen leven.
Krantenartikelen waarin ze  denigrerend “hangouderen” worden genoemd en er gediscussiëerd wordt door ‘Juppen’ dat het pensioen van de BB omlaag moet….. het lijkt erop dat men het de hedendaagse babyboomer niet gunt om te genieten van zijn/ haar welverdiende oude dag.

U merkt wel dat ik hier boven een pleidooi heb gehouden voor de medemens die de maatschappij heeft opbouwd na de oorlog en die nu mag genieten van de aanblik dat hun nageslacht daarvan mag profiteren.
Een beetje dankbaarheid is zeker op zijn plaats in plaats van  te worden betiteld als ‘oudje’. Zijn er dan geen negatieve zaken gebeurd in de geschiedenis die achter ons ligt…natuurlijk wel, maar ik wilde alleen maar de positieve benadrukken en een pluim geven aan een generatie die op zijn eind loopt….namelijk de BABYBOOM-GENERATIE.

Besluit
Het maakt eigenlijk  niet uit in welke tijd wij leven, maar er zijn natuurlijk wel mensen geweest die in veel moeilijker omstandigheden hebben moeten leven dan wij tegenwoordig. Daarom is het goed om God’s woord elke dag te lezen en ons daarin te verdiepen en het gelezene na te leven elke dag van ons bestaan zoals de woorden opgetekend in:

Handelingen 17 vers 26,27,28 (het boek)
Hij heeft alle volken laten voortkomen uit één mens, die door Hem was gemaakt, en verspreidde hen over de aarde. Hij stelde vast hoelang zij zouden leven en binnen welke grenzen zij zouden wonen. Hij bepaalde dat de mensen Hem zouden zoeken, in de hoop dat zij Hem –misschien na veel rondtasten zouden vinden. Toch is God niet ver bij ons vandaan, want in Hem leven, bewegen en zijn wij.

Fe

Uit: wikipedia

Warning: Undefined variable $comments_view in /customers/9/a/f/banier.cc/httpd.www/wp-content/themes/fascinate/single.php on line 74
Back to top