BC Youth

De naam BC Youth staat voor: Banner Carriers, Youth. Deze naam heeft meerdere betekenissen. De voornaamste betekenis van deze naam komt vanuit de bijbel en ligt in lijn met de naam van de gemeente Christelijk Centrum de Banier. Wij geloven dat deze gemeente de functie uitdraagt als die van een banier. Namelijk het dienen als verzamelpunt voor degenen die de weg kwijt zijn, als richtingwijzer voor degenen die op pad gaan en als opknappunt voor hen die teneergeslagen zijn.

Zo geloven wij ook dat de jongeren van deze gemeente een gelijke functie uit mogen dragen in hun eigen omgeving. De jongeren zullen als banierdragers zijn en zelf opgebouwd worden, aangesterkt worden en een voorbeeldfunctie dragen tijdens de samenkomsten op de zondagen en de samenkomsten die specifiek zijn georganiseerd door hun zelf.

Samenkomsten
De vaste samenkomsten van BC Youth zijn uitsluitend op zaterdagen. Voor een gedetailleerd schema, raadpleeg het PDF bestand onderaan.
Als je geïnteresseerd bent in de jeugdavonden, neem dan contact op met de pastor: Karim Landoulsi. De huidige leider van BC Youth is Jesse Landoulsi.

Doelgroep
De avonden van BC Youth zijn bedoeld voor de jongeren. Dit betekent dat mensen tussen de 14 en 22 jaar welkom zijn.

Media
Onderstaand zijn video’s en links te vinden van de recente activiteiten van BC Youth.

Focus | Jesse Landoulsi


Back to top