Anbi 2019

Onze gemeente; Christelijk Centrum de Banier is een ANBI erkende instelling en dat wil zeggen dat giften aan CCB fiscaal aftrekbaar zijn.

 Toelichting bij resultatenrekening en balans 2019 Christelijk Centrum de Banier 

Balans / activa
Apparatuur 
Ook dit jaar is er weer geïnvesteerd in apparatuur. 

Balans / Passiva
Reserve 
Bestaat geheel uit het eigen vermogen van de CCB. 

Resultatenrekening
Inkomsten 
Voor Christelijk Centrum de Banier is 2019 ook weer een gezegend jaar geweest.  De inkomsten bestonden ook dit jaar uit de giften, offers en de opbrengst van de lunchroom. 

Vergoedingen 
De pastors ontvingen een traktement en een onkostenvergoeding. 
Gastsprekers kregen ook een onkostenvergoeding. 

Facilitair 
Facilitaire kosten zijn de huur van de ruimte in de wederkomstkerk en de kosten voor de muziekondersteuning. 

Zending & Diakonaat 
CCB heeft ieder jaar weer het streven om een tiende deel van alle inkomsten aan zendingswerk te besteden. Dit doel is ook dit jaar weer ruimschoots bereikt met een bedrag van ruim 9.600 euro. 

Het CCB ondersteunt hiermee onder andere het zendingswerk in Suriname. 

Ook het werk van Dave Fredrikz (Spanje) en diverse andere zendingsprojecten werden weer financieel gesteund. 

Activiteiten 
Dit zijn kosten voor activiteiten van de gemeente zelf, zoals het kinderwerk en jeugdwerk. 

Overige kosten 
Dit zijn niet alleen de administratiekosten, kantoorkosten en bankkosten, maar ook telefoon en internetkosten zijn hierin opgenomen. 

Reserve 
Na aftrek van alle kosten blijft er dit jaar nog een bedrag van ruim 315 euro over. Dit bedrag is zoals altijd toegevoegd aan onze reserve. 

Back to top