Anbi 2018

Onze gemeente; Christelijk Centrum de Banier is een ANBI erkende instelling en dat wil zeggen dat giften aan CCB fiscaal aftrekbaar zijn.

Christelijk Centrum de Banier ‘s-Hertogenbosch
Toelichting bij Balans 2018 en Resultatenrekening.

Balans/ Activa:
Apparatuur: Dit jaar is geïnvesteerd in moderne apparatuur t.b.v. media toepassingen.

Balans/ Passiva :
Reserve:  Bestaat geheel uit het eigen vermogen van de CCB.

Resultatenrekening:
Inkomsten:
De inkomsten bestonden uit de giften, offers en de opbrengst van de lunchroom.

Kosten
Vergoedingen:
De pastors ontvingen een traktement en een onkostenvergoeding.
Daarnaast kregen de oudsten en gastsprekers ook een onkostenvergoeding.

Facilitair:
Facilitaire kosten zijn de huur van de ruimte in de wederkomstkerk en de kosten voor de muziekondersteuning.

Zending & Diakonaat:
CCB heeft het streven om een tiende deel van alle inkomsten aan zendingswerk te besteden.
Dit doel is ook dit jaar weer bereikt met een bedrag van ruim 8.500 euro.

CCB ondersteunde hiermee onder andere;

  1. Het zendingswerk in Suriname, met name het Kinderhuis ‘Mariahoeve’ in Lelydorp.
  2. Dave Fredriksz, voor zijn pastorale werk.
  3. Ronny Heyboer met zijn zendingswerk in hartje Borneo (Indonesia
  4. DUGIT in Tel-Aviv (Israël).
  5. Christian Care International. Projekt; verwaarloosde Joodse kinderen.

Activiteiten:
Dit zijn kosten voor activiteiten van de gemeente zelf, zoals het kinderwerk en jeugdwerk.

Overige kosten:
Dit zijn niet alleen de administratiekosten, kantoorkosten en bankkosten, maar ook telefoon en internetkosten zijn hierin opgenomen.

Resultaat:
Reserve:
Na aftrek van alle kosten blijft er dit jaar nog  bijna 20.853 euro over. Dit bedrag is zoals altijd toegevoegd aan onze reserve.

Back to top