Anbi 2020

Onze gemeente; Christelijk Centrum de Banier is een ANBI erkende instelling en dat wil zeggen dat giften aan CCB fiscaal aftrekbaar zijn.

Toelichting bij resultatenrekening en balans 2019 Christelijk Centrum de Banier 

Balans / activa
Apparatuur 
Dit jaar zijn er weer investeringen geweest in apparatuur. 

Balans / Passiva
Reserve 
Bestaat geheel uit het eigen vermogen van de CCB. 

Resultatenrekening
Inkomsten 
2020 is een bijzonder jaar geweest, zo ook voor Christelijk Centrum de Banier. De inkomsten waren verrassend hoog dit jaar. Door deze giften en offers zijn wij rijkelijk gezegend. Kortom we kunnen terugkijken op een bijzonder, bewogen en zegenrijk jaar.

Vergoedingen 
De pastors ontvingen een traktement en een onkostenvergoeding, en ook de gastsprekers kregen een onkostenvergoeding. 

Facilitair 
Facilitaire kosten zijn dit jaar de huur van de ruimtes in de Wederkomstkerk c.q. De Biechten en de kosten voor de muziekondersteuning. 

Zending & Diakonaat 
CCB heeft ieder jaar weer het streven om een tiende deel van alle inkomsten aan zendingswerk te besteden. Dit doel is ook dit jaar weer bereikt met een bedrag van €13.390. 

Het CCB ondersteunt hiermee onder andere: Zending Dave Fredriksz (R.O.I., USA, Colombia), Kindertehuis Mariahoeve Suriname, Zendingswerk Israel (Dugit, Tel Aviv), Zendingswerk Joodse kinderen in Oekraïne en Zendingswerk Spanje (Samuel Justo). 

Activiteiten 
Dit zijn kosten voor activiteiten, zoals het kinder- en jeugdwerk. 

Overige kosten 
Dit zijn niet alleen de administratiekosten, kantoorkosten en bankkosten, maar ook telefoon en internetkosten zijn hierin opgenomen. 

Reserve 
Na aftrek van alle kosten blijft er dit jaar nog een bedrag van ruim 21.000 euro over. Dit bedrag is zoals altijd toegevoegd aan onze reserve. 

Back to top