Het is volbracht

(Het Boek. Mijn taak is vervuld)

Joh.19:28  Jezus wist dat het nu allemaal achter de rug was en zei, zoals er geschreven

staat: “Ik heb dorst” (Ps.22:16) Een van de soldaten doopte een spons in

een kan met zure wijn (vinegar) . Hij stak die op een stok en hield hem bij

Jezus’ mond.

Toen Jezus wat van de wijn gedronken had, zei Hij: ”Mijn taak is vervuld!”

Hij boog Zijn hoofd en gaf Zijn geest over.

(Gr. Teleó = ten einde gebracht).

Joh.10:18  Niemand berooft Mij van het leven; Ik geef het uit vrije wil. Want Ik kan en

mag Mijn leven geven en het terugnemen. Ik doe dat omdat Mijn Vader dat

heeft gezegd.

De taak van Jezus:

Rom.5:12   Samengevat is het zo: Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in

de wereld gekomen en de dood is het logische gevolg van de zonde. De dood

breidde zich uit naar alle mensen, want zij zondigden allemaal.

De zonde was al in de wereld voordat Mozes Gods wet ontving. Maar zolang

de wet er niet was, werd die zonde niemand toegerekend.

Door de zonde kwam de dood en dood betekent scheiding. Scheiding tussen God en mensen. God waarschuwde Adam ervoor. Als hij zou nemen van de verboden vrucht in de hof zou hij sterven, d.w.z. zou er scheiding komen tussen hem en God. En dat gebeurde ook. Adam en Eva verborgen zich voor God en later werden zij uit de hof, uit Gods tegenwoordigheid, verdreven.

De komst van de wet en alle rituelen m.b.t. offers brengen was Gods tijdelijke oplossing om weer contact te krijgen met de mensen en vooral met Zijn volk.

Jezus zag als het ware dat deze oplossing geen eeuwig durende oplossing zou zijn. Daarom dat Hij Zichzelf als offer aanbood aan de Vader.

Heb.10:4   Want het bloed van stieren en bokken kan nooit voorgoed met de zonden

afrekenen. Daarom heeft Christus, toen Hij in de wereld kwam gezegd: “O

God, het bloed van stieren en bokken kan U niet tevreden stellen. Daarom

hebt U Mij dit lichaam gegeven om het als een offer op Uw altaar te leggen.

U was niet tevreden met de dierlijke offers, die voor U geslacht en verbrand

werden om de zonden weg te doen. Toen zei Ik ‘Hier ben Ik om Uw wil te

doen, om Mijn leven neer te leggen, zoals in de boeken staat.De profeet Jesaja profeteerde over het lijden van Jezus:

Jes.53:2     Maar in onze ogen had Hij niets aantrekkelijks. Niets dat maakte dat wij

Hem graag wilden aanvaarden.

3              Wij verafschuwden en verachtten Hem, een man van zorgen, vertrouwd met

het bitterste verdriet. Wij keerden Hem de rug toe en keken de andere kant op als 

Hij langs kwam. Hij werd veracht en dat deed ons niets.

4              Maar het was ons leed dat Hij droeg, ons lijden drukte Hem neer. Wij

dachten dat Zijn lijden een straf van God was voor Zijn eigen zonden.

5       Maar Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden.

Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben.

Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen.

6        Wij zijn het, die als schapen afdwaalden! Wij verlieten Gods paden en

gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden 

van ons allen op Hem!

7              Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord.

Hij werd als een lam naar de slachtbank geleid; zoals een schaap onder 

het scheren geen geluid maakt, stond ook Hij zwijgend voor degenen 

die Hem veroordeelden.

Jezus onderging dit lijden en met de dood aan het kruis was ”Zijn taak vervuld!”

En dit wordt herdacht op ‘Goede Vrijdag’.

Back to top