God en je geld

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn’ (Matt. 6:21 NBV)

De Bijbel zegt: ‘Hij [Jezus]… keek hoe de mensen er geld in wierpen [in de offerkist]’ (Marc. 12:41). Probeer deze vraag eens eerlijk te beantwoorden: 
‘Zou mijn geefgedrag veranderen als Jezus langs de collectemand liep en keek wat ik erin deed?’ In feite doet Hij het ook. Elke keer als God je vraagt te geven observeert hij je gehoorzaamheid, je trouw en je gulheid of het gebrek eraan. Hij beoordeelt je niet naar hoeveel je geeft, maar naar hoeveel je hebt en wat je voor jezelf houdt. Dat is waarom Jezus zei: ‘Waar je schat is, zal ook je hart zijn.’

Aangezien nu elke menselijke onderneming gedoemd is in rook op te gaan, maar aan Gods koninkrijk geen einde zal komen (zie Jes. 9:6), is het niet moeilijk voor te stellen waarin je zou moeten investeren. Nee toch? 
Maar zijn we niet allemaal enthousiaster over een droomhuis hier op aarde dan over een eeuwig huis in de hemel? Dat is waarom Jezus onze prioriteiten en waarden op de proef blijft stellen. Is het je wel eens opgevallen hoeveel mensen zich juist vlak voor hun overlijden haasten schenkingen te doen aan Gods werk? Misschien is dat omdat een lijkwagen ons perspectief verruimt! 
‘Verzamel schatten in de hemel’ (Matt. 6:20). Wat Jezus tegen ons zegt is ‘je kunt het niet meenemen, maar wel vooruitsturen.’ 
Dank God voor liefdadige legaten, maar geloof je niet dat het verstandiger is te geven tijdens je leven en zo de dubbele zegen te ervaren van het feit dat je geld hebt gestoken in de groei van zijn koninkrijk, terwijl je er nog bent om ervan te genieten? Met andere woorden: wil je weten wat werkelijk belangrijk voor je is, kijk dan eens wat je doet met je geld.

‘Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van je oogst’ (Spr. 3:9)(NBV).

Wil je leven volgens de principes van Gods Woord en financieel gezegend worden, dan moet je een aantal zaken in gedachten houden.

Ten eerste; je moet niet vergeten dat alles Gods eigendom is. 
Jouw naam staat dan wel op je bankrekening, maar vat dat niet verkeerd op: ‘Alles is van u afkomstig, en wat wij schenken komt uit uw hand’ (1 Kron. 29:14). In wezen ben jij de uitvoerder van Gods wil. Wanneer Hij je dus zegt een bepaald bedrag te schenken, zeg dan niet dat je er nog even over denkt en erop terugkomt. En probeer niet te onderhandelen, want elke daad van gehoorzaamheid heeft een zegen als gevolg. ‘Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen’ (Jes. 1:19).

Ten tweede; Denk er aan dat God je bron is. 
Je hebt niets dat Hij je niet gegeven heeft. ‘Elke goede gave… komt van boven, van de Vader…’ (Jak. 1:19). Het is prima om te genieten van je geld, je geld te investeren en je geld te delen, zolang je maar alleen vertrouwt op ‘God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten’ (1 Tim. 6:17).

Ten derde; Onthoud dat elke beslissing om geld uit te geven een geestelijke beslissing is. 
Je afschrijvingen zullen een afspiegeling van je prioriteiten zijn. Waar liggen die van jou? De Macedoniërs deden het goed wat dat betreft: ‘En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht: door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons’ (2 Kor. 8:5). Wanneer jij God je hart geeft, zul je er minder moeite mee hebben hem al het overige te geven. Als je een goede rentmeester wilt zijn over wat God jou heeft toevertrouwd, heb ik wat tips:

Ten eerste: verminder je schuld. Laat je leiden door wijsheid en niet door impulsen. Minder uitgeven dan je verdient is de sleutel tot financiële zekerheid. Wanneer je torenhoge schulden hebt, dan houdt dat je bezig en bepaalt wat je verder allemaal wel of niet kunt doen. Wat je vandaag doet, is de enige invloed die je hebt op de dag van morgen.

Ten tweede: vergeet niet dat Jan Contant koning is. 
Buig je niet over ingewikkelde investeringsstrategieën zolang je geen geld op de bank hebt voor minstens drie tot zes maanden levensonderhoud. 
Op die manier ben je voorbereid op calamiteiten en die zullen zich aandienen. 
De Bijbel zegt: ‘Een wijze heeft een kostbare schat aan olie in huis, een dwaas verkwanselt hem’ (Spr. 21:20).

Ten derde: zorg voor een financieel plan op langere termijn en raadpleeg het regelmatig.
Leeuwentemmers gebruiken een kruk bij het temmen. Waarom? Omdat de leeuw zal proberen zich te focussen op alle vier zijn poten en daarvan in de war raakt. Focus op jouw lange termijn doel!

Ten vierde: spaar niet alleen, maar zaai ook. 
‘Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten’ (2 Kor. 9:6). 
Echte financiële vrijheid komt wanneer je gevoel van zekerheid niet langer wordt bedreigd door wat je al dan niet geeft, omdat je hebt geleerd dat geregeld zaaien in Gods koninkrijk altijd leidt tot geregeld oogsten. Er is in feite geen betere manier om te leven!

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit het Woord voor Vandaag (20.03.2010).
The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010.
All rights reserved. Vertaling: Toos Kleinhout – Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.

Back to top