Anbi 2017

Onze gemeente; Christelijk Centrum de Banier is een ANBI erkende instelling en dat wil zeggen dat giften aan CCB fiscaal aftrekbaar zijn.

Toelichting bij resultatenrekening 2017 Christelijk Centrum de Banier

Inkomsten:
Het jaar 2017 is voor Christelijk Centrum de Banier wederom een goed jaar geweest. De inkomsten bestonden ook dit jaar weer uit de giften, offers en de opbrengst van de lunchroom.

Vergoedingen:
Deze bestonden uit een traktement en een onkostenvergoeding voor de Pastors. Daarnaast kregen de oudsten en gastsprekers ook een onkostenvergoeding.

Facilitair:
Facilitaire kosten zijn de kosten zoals de huur van de ruimte in de wederkomstkerk en de muziekondersteuning.

Zending & Diakonaat:
CCB heeft het streven om een tiende deel van alle inkomsten aan zendingswerk te besteden. Dit doel is dit jaar ruimschoots bereikt met een bedrag van ruim 7.900 euro.

Het CCB ondersteunt hiermee onder andere het zendingswerk in Suriname, waar dit jaar het grootste deel naar toe is gegaan.

Ook het werk van Dave Fredrikz (Spanje) en diverse andere zendingsprojecten werden financieel gesteund.

Activiteiten:
Dit zijn kosten voor activiteiten van de gemeente zelf. Het CCB heeft het dit jaar besteed aan kinderwerk en het jeugdwerk.

Overige kosten:
Dit zijn niet alleen de administratiekosten, kantoorkosten en bankkosten, maar ook telefoon en internetkosten zijn hierin opgenomen.

Reserve:
Na aftrek van alle kosten blijft er dit jaar nog 2.217 euro over. Dit bedrag is zoals gebruikelijk toegevoegd aan onze reserve.

Back to top