Pinksterfeest

Exodus 23:14 Driemaal per jaar moet u feest vieren ter ere van Mij. 15 Het eerste is het Feest van de Ongezuurde Broden, zeven dagen lang moet u ongezuurde broden eten, zoals Ik heb bevolen. Dit feest wordt elk jaar gevierd in de maand Abib, de maand waarin u Egypte verliet. Op dat feest moet iedereen Mij een offer brengen. 16 Het tweede is het Oogstfeest of Pinksterfeest, waarbij u Mij de eerste opbrengst van uw oogst aanbiedt. Het derde feest is het Inzamelingsfeest of Loofhuttenfeest, dat u viert wanneer de hele oogst binnen is.

Opmerkelijk! Mozes had zijn volk, de Israëlieten uit Egypte geleid. En de weg naar het door God beloofde land ging dwars door de woestijn. Een onmogelijke plek om er landbouw op uit te oefenen. De Israëlieten waren nomaden (Bevolkingsgroepen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en doorgaans mee met hun vee rondtrekken) geworden en konden nog wel veeteelt bedrijven. Tóch gaf God aan Mozes de opdracht om het ‘Pinksterfeest’ te vieren, een Oogstfeest! Wat valt er te oogsten midden in de woestijn, zou men zich kunnen afvragen?
In het boek Leviticus hoofdstuk 23 lees je over de Heilige Feesten. In vers 9 t/m 11 staat;
Het Feest van de eerste opbrengsten van het land of Oogstfeest. Wanneer u aankomt in het land dat Ik u zal geven en u uw eerste oogst binnenhaalt, breng dan de eerste schoof van de oogst op de dag na de sabbat bij de priester. Hij zal het aan de Here offeren door het omhoog te heffen en de Here zal het aanvaarden als uw geschenk.


Karim Landoulsi | Pinksteren; een feest van de oogst